Vedtekter

Eureka linjeforenings vedtekter omfatter de formelle beslutningene som er vedtatt av styret, etter godkjenning i Generalforsamling. Anordningen fungerer som linjeforeningens rettesnor, og dikterer dens arbeid, begrensinger og retning.

Under finner du en kopi av linjeforeningens vedtekter, som de står etter generalforsamling 03.09.2018

Eureka – Vedtekter 03.09.2018