Tidligere utgaver av serEØS

Ett semester etter utgivelse blir hvert eksemplar av serEØS tilgjengelig på nett.
Her finner du de siste utgitte eksemplarene i digital form.
Filene bør lastes ned før de åpnes, grunnet stor filstørrelse.

SerEØS – Høst 2019 (.pdf-fil)

SerEØS – Høst 2018 (.pdf-fil)

SerEØS – Vår 2017  (.pdf-fil)

SerEØS – Høst 2016 (.pdf-fil)

SerEØS – Vår 2016 (.pdf-fil)

SerEØS – Høst 2015 (.pdf-fil)