Om Eureka

Eureka (gresk: εὕρηκα, «jeg fant det») er linjeforeningen for Europastudier med fremmedspråk på NTNU i Trondheim. Vi har som mål å være synlige for studentene på linja fra første dag, så vel som å være den beste og mest aktive linjeforeningen på Dragvoll. Eureka ønsker å tilby et sosialt og faglig engasjerende rammeverk rundt studiet.OnlyTextLogo

Eureka har et styre bestående av åtte valgte representanter, som koordinerer linjeforeningens arbeid. Blant deres oppgaver er planlegging av arrangement tilknyttet linjeforeningen, utvikling av vårt interne magasin serEØS og å promotere Eureka og studenter ved Europastudier mot næringslivet.

Blant arrangement Eureka koordinerer kan blant annet fadderuken nevnes. Til starten av hvert høstsemester planlegger vi et toukers program hvor Eureka blir synlig for studentene fra første dag, hvor vi ønsker å fungere som en sosial plattform hvor europastudenter fra ulike årskull kan bli godt kjent. Utover dette foregår det også en rekke sosiale arrangement for Eureka-studentene gjennom året, som julebord, torsdagsquiz, vårfest, karrieredag og utenlandsturer. I tillegg har Eureka 2 fotballag i ‘Dragvolligaen’:
FET (FC Eureka Trondheim) og DREP (De Rustne Eureka-Pikene).