Artikkel om studentpolitikken

Les denne flotte artikkelen om studentpolitikken i Trondheim!

Men hva med studentpolitikken?

Som dere alle vet er Trondheim kjent som Norges beste studieby. Dette velfortjente ryktet har byen fått på grunn av det yrende studentlivet og den store frivillighetskulturen blant byens studenter. Trondheim er byen der alle og enhver kan finne noe å engasjere seg i, og det kryr av organisasjoner, foreninger og lag for studenter. Studentersamfundet, ISFiT, linjeforeninger, Studenttinget og NTNUI er bare et fåtall av valgmulighetene Trondheimstudenten har.

Blant Trondheims studenter er studentene ved Europastudier kanskje kjent som de mest engasjerte, og man finner minst én Europastudiestudent i de fleste organisasjoner. Vi er aktive på Studentersamfundet, AIESEC, NTNUi, Fadderutvalget, Dragvollkjelleren, FN-studentene, ølbryggerlag og ikke minst i vår kjære linjeforening Eureka. Men hva med studentpolitikken? Hva med de organisasjonene som jobber for vår studiehverdag og vår studentvelferd?

I Under Dusken artikkelen ”Feier helst for fremmed dør” påpeker artikkelforfatter Egil Lillehaug at Trondheimsstudenten helst engasjerer seg i organisasjoner som arbeider for andres studenters velferd, enn for vår egen. Engasjementet rundt årets utgave av ISFiT, der 400 Trondheimsstudenter jobbet frivillig, var enormt. Da det var valg til NTNUs eget Studentting var det derimot kun 11,03% av studentene ved NTNU som valgte å stemme på hvem som skulle representere dem i alle studentpolitiske saker.

Studenttingets leder Simon Utseth Sandvåg skriver i sin artikkel ”Engasjér deg i studentpolitikken!” at Studenttinget gjerne skulle ha sett at dette tallet ble doblet både en og to ganger, og at Trondheimsstudenten i større grad viste et engasjement for studentpolitiske saker på hjemmebane. For det er kun her vi kan påvirke vår egen studiehverdag og vår egen studentvelferd.

Hvem skal ta avgjørelsen for deg i store studentpolitiske saker ved NTNU, ved Dragvoll og i Studentskipnaden i Trondheim? Hvem skal fremme din mening om samlokalisering, utskriftskvoter og hva semesteravgiften skal gå til? Som student har du en som representerer deg på alle nivå ved NTNU. I studieprogramrådet, instituttstyret, fakultetsstyret og helt opp i NTNU-styret sitter det studenter som skal fremme din mening og gjøre studiehverdagen din best mulig.

Alle har kanskje ikke lyst til å bruke dagene sine i lange møter der man diskuterer alt fra kjønnspoeng til hvor mange administrative ansatte de forskjellige instituttene skal ha.
Men, kjære engasjerte og uengasjerte Europastudiestudenter, jeg tror jeg kan snakke på vegne av alle Trondheims studenter som er engasjerte i og jobber med studentpolitikk daglig, når jeg ber dere om å bruke litt av engasjementet deres på å stemme. Når Studenttinget, Velferdstinget, NTNU-styret eller Studentrådene HF og SVT står på stand, deler ut gratis kaffe og ber dere om å stemme, gjør det!

Jeg sier som Simon, engasjér dere i studentpolitikken!

De studentpolitiske organene man kan engasjere seg i

Studentrådene HF og SVT
Studentrådene er studentenes interesseorgan i saker som er knyttet til deres studium, og de har som oppgave å ivareta og fremme de interessene studentene har i forhold til fakultetene, instituttene og studieprogrammene. Studentrådene tar seg og av praktiske oppgaver som bokskapregistrering, bannere, stands og lignende.
Studentrådene HF og SVT består av to fakultetstillitsrepresentanter (FTRer), og to instituttillitsvalgte (ITVer) fra hvert institutt.

Europastudier er et spesielt studie som er sammensatt av fag fra både det humanistiske fakultet og fakultet for samfunnsvitenskap og teknologi, og på grunn av dette er vi representert i både Studentrådet HF og i Studentrådet SVT.
I Studentrådet SVT sitter det to representanter fra Institutt for sosiologi og statsvitenskap som representerer alle studenter som tar emner ved dette instituttet.
I Studentrådet HF har vi hele seks representanter for øyeblikket. To representanter fra institutt for moderne fremmedspråk, to representanter fra historie og klassiske fag som i hovedsak representerer mastergrader i Europastudier, i tillegg har vi, som eneste studieprogram, våre egne programrådstillitsvalgte i Studentrådet HF.

Europastudier har for tiden tre studenter som har verv i Studentrådene. Carmen Noel og Thomas Sørlie Hansen som programrådstillitsvalgte og undertegnede som fakultetstillitsrepresentant.

Alle som er programrådstillitsvalgte, instituttillitsvalgte eller fakultetstillitsrepresentanter er valgt av studentene de skal representere på allmøter som arrangeres på Dragvoll. Jeg vil sterkt oppfordre alle til å møte opp når man får en invitasjon til et slikt allmøte siden dette er den eneste måten dere kan påvirke hvem som skal representere dere i Studentrådet.

Studentrådene HF og SVT holder til på Studentrådskontoret i bygg 2, og der er det bestandig noen tillitsvalgte som kan svare på spørsmål. Er du interessert i hvordan et Studentrådsmøte foregår eller hvilke saker som blir tatt opp, kan man møte opp på Studentrådmøtene som avholdes annenhver onsdag på Dragvoll.

OBS! Studentrådet HF omorganiseres fra og med den 8. april på grunn av instituttsammenslåingen på det humanistiske fakultet.

Studenttinget
Studenttinget er det høyeste studentpolitiske organet ved NTNU. Hver høst er det valg av representanter til Studenttinget, og det er de studentrepresentantene som blir valgt her som vedtar hva studentene ved NTNU mener.

Studenttinget har 3 studenter som jobber fulltid på kontoret på Gløshaugen, og representanter fra alle fakultet ved NTNU. Studenttinget er representert i stort sett alle råd og utvalg som jobber med saker som omhandler studenter, og jobber for å fremme de vedtakene som Studenttinget selv har gjort. Dette semesteret har Studenttinget diskutert blant annet utskriftskvoter og kjønnspoeng, og gjennomført flere valg.

Er du interessert i studentpolitikk eller har spørsmål til Studenttinget er det bare å stikke innom kontoret deres på stripa på Gløshaugen, eller sjekke ut nettsidene www.studenttinget.no. Du kan og ta kontakt med de som representerer deg i Studenttinget.

NTNU-styret
Som studentrepresentant i NTNU-styret er man rektors sjef, og sammen med de andre styremedlemmene bestemmer du over 23.000 studenter, 5.600 ansatte og et budsjett på 5.200.000.000,-

Som en av to studentrepresentanter i NTNU-styret deltar man på mange møter, er med på en del reiser i både inn- og utland og skal fungere som konsulent for de som jobber fulltid i Studenttinget. Styrerepresentantene har kontor på stripa sammen med Studenttinget.

15. april – 22. april er det igjen valguke for NTNU-styret. Det skal velges to nye studentrepresentanter til styret, en gutt og en jente. Denne uken kommer de som stiller til valg til å stå på stands rundt om på hele NTNU, så her er din sjanse til å finne ut hvem som ønsker å kjempe for dine hjertesaker og til å gi din stemme.

Velferdstinget
Velferdstinget er Trondheimsstudentenes svar på velferdsstaten. Velferdstinget består av 17 representanter fra alle studieinstitusjonene som er tilknyttet Studentskipnaden i Trondheim. Velferdstinget bestemmer blant annet hvordan semesteravgiften skal brukes, hvordan Studentskipnaden skal prioritere sitt arbeid, og de jobbe mye opp mot kommune og på et nasjonalt nivå.

Velferdstinget jobber med velferdstilbud for studentene i Trondheim. Studentboliger, studentidrett, helsetjenester og hvilke tilbud man har på campus er noe av det Velferdstinget har politikk på. Velferdstinget avholder også valg til Velferdsrådet, Boligrådet og Kulturstyret.

Velferdstinget kan man besøke på deres kontor på Stripa på Gløshaugen, eller på nettsidene deres www.velferdstinget.no.

Elena Bogen Slydal
Engasjert Europastudiestudent
Fakultetstillitsrepresentant 1 i Studentrådet HF
Representant for HF i Studenttinget
Leder av Velferdstingets Kulturstyret

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s